سعدآباد تا پنجشنبه تعطیل است


تهران- ایرنا- مجموعه فرهنگی سعدآباد روزهای نهم و دهم خردادماه تعطیل شد.منبع