سرمایه‌گذاری برای ثبت میراث فرهنگی در یونسکو افزایش یابد
تهران- ایرنا- نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است: ایران هرچه برای ثبت آثار ملموس و ناملموس خود در یونسکو سرمایه‌گذاری بیشتری را انجام دهد نه‌تنها هزینه نکرده، بلکه منفعت بیشتری را از طریق جلب اعتماد گردشگران کسب می‌کند.منبع