سامانه یکپارچه تطبیق و استانداردسازی تاسیسات گردشگری رونمایی شد


تهران- ایرنا- مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گفت:‌ راه‌اندازی سامانه یکپارچه تطبیق و استانداردسازی تاسیسات گردشگری (سیتا) منجر به افزایش سرعت، دقت و شفافیت، تلفیق بدنه کارشناسی ارزیابی و تطبیق با فناوری‌های نوین شده و یکپارچه‌سازی و ارتقای خدمات تاسیسات گردشگری فراهم می‌شود.منبع