ساعت بازدید از کاخ گلستان پایان هفته تغییر کردساعت بازدید از کاخ گلستان در دو روز پایان هفته، به مناسبت آغاز دهه سوم ماه محرم و برای همراهی با مسجد ارگ تهران، تغییر کرد.

به گزارش ایسنا، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان اعلام کرد: ساعت بازدید از این مجموعه تاریخی در روزهای پنجشنبه سوم و جمعه چهارم شهریورماه، از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر خواهد بود.

مسجد ارگ تهران در نزدیکی کاخ گلستان واقع شده که این مجموعه تاریخی در راستای انجام فعالیت‌های فرهنگی و برای پاسداشت میراث ناملموس و همراهی با رویدادهای مذهی این مسجد، ساعت بازدید در دو روز پایانی هفته جاری را کاهش داده است.

ساعت بازدید از کاخ گلستان در روزهای عادی از ۹ صبح تا ۱۹ است و بلیت‌فروشی این مجموعه تاریخی نیز تا ساعت ۱۷ انجام می‌شود.

انتهای پیاممنبع