رویداد اردبیل ۲۰۲۳ بهترین فرصت توسعه گردشگری خارجی است


اردبیل – ایرنا – معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گفت: استان اردبیل در زمینه جذب گردشگر خارجی از ظرفیت خوبی برخوردار است و برگزاری رویداد اردبیل ۲۰۲۳ بهترین فرصت برای توسعه این نوع توریسم است.منبع