رویداد اردبیل۲۰۲۳ یک فرصت مهم برای اردبیل و ایران است
اردبیل – ایرنا- معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: رویداد اردبیل ۲۰۲۳ یک فرصت مهم برای اردبیل و ایران است و ما می‌خواهیم از این فرصت به نحو احسن استفاده کنیم.منبع