رویداد اردبیل۲۰۲۳؛ فرصتی که نباید از دست برود
اردبیل-ایرنا- اردبیل در حالی به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو انتخاب شده است که استفاده بهینه از این فرصت نیازمند اجماع و اهتمام دستگاه‌های اجرایی و شهروندان در استان هم حمایت ملی از برگزاری این رویداد مهم است.منبع