رونمایی از ۳۲ قطعه فرش تاریخی
تهران- ایرنا- رویداد «خیال‌انگیز» با نمایش ۳۲ تخته فرش و ۳ قطعه پرده قلم کار متعلق به دوران صفویه و پهلوی توسط ابوالفضل غیبی در موزه ملی فرش افتتاح شد.منبع