رونمایی از یک برگ شاهنامه قوام الدین حسن وزیر


تهران- ایرنا- یک برگ از شاهنامه قوام الدین حسن وزیر متعلق به دوران آل اینجو که در موزه هنر جهان به معرض نمایش گذاشته شده توسط اساتید شاهنامه پژوه رونمایی شد.منبع