رونق گردشگری در طولانی‌ترین غار ایران با تقویت زیرساخت‌ها + فیلم


زنجان – ایرنا – کتله خور طولانی‌ترین غار ایران در جنوب شهرستان خدابنده است و تقویت زیرساخت‌های آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی نویدبخش روزهای پر رونق گردشگری در استان خواهد بود.منبع