رونق صنایع دستی راه برون‌رفت از انسدادهای فرهنگی است


بیرجند – ایرنا – معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: این روزها که درگیر انسدادهای فرهنگی، اقتصادی و تحریم‌های مختلف هستیم صنایع دستی می‌تواند راه برون رفت از همه اینها باشد.منبع