روستای هدف گردشگری بیشه در استان لرستان)


رحیمی, علی, محمدپور, صابر. (1400). ‘مدلسازی معادلات ساختاری مولفه‌های موثر بر برندسازی مقاصد گردشگری (موردپژوهی: روستای هدف گردشگری بیشه در استان لرستان)’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.254732.2161منبع