روایت ناصرالدین شاه از همزمانی شب قدر با تحویل سال ١٢٧۴/مردم مشغول نماز و دعا هستند


تهران- ایرنا- چهار جلد خاطرات به خط ناصرالدین شاه قاجار (سال های ١٢٧٠ تا ١٢٧۴ خورشیدی) در نمایشگاه «نو روزه» در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به نمایش درآمده است.منبع