روایتی از علاقه مهمانان نوروزی به استاد سخن؛ عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند


شیراز – ایرنا- این پرسش در ذهن بسیاری از فرهنگوران و علاقه مندان به شعر و ادب پارسی به عنوان یک نکته کلیدی مطرح است که چرا سعدی را دوست داریم ؟ برخی از مهمانان و مسافرانی که این روزها به دیدن آرامگاه شیخ اجل سعدی شیراز می آیند به این پرسش پاسخ داده اند.منبع