رنسانس گردشگری مازندران با دیپلماسی دولت سیزدهم


ساری – ایرنا – دیپلماسی فعال گردشگری دولت سیزدهم که با سفر استاندار مازندران به روسیه شتاب گرفته بود، با حذف روادید گردشگری بین مازندران و روسیه که بزودی اجرایی می شود، رنسانسی در صنعت گردشگری این استان رقم خواهد خورد.منبع