رقابت‌پذیری گردشگری شهرهای ایران در پرتو مدیریت مقصد


خان‌زاده, حامد, رهنورد, فرج اله, بامداد, ناصر, محمودزاده, سیدمجتبی. (1400). ‘رقابت‌پذیری گردشگری شهرهای ایران در پرتو مدیریت مقصد’, گردشگری و توسعه, (), pp. -. doi: 10.22034/jtd.2021.274046.2278منبع