رشد ۲۰ برابری ثبت آثار تاریخی خراسان رضوی پس از انقلاب اسلامی


مشهد- ایرنا- توجه به اهمیت و جایگاه آثار تاریخی و فرهنگی یکی از مهم‌ترین رویکردها در ایران پس از انقلاب اسلامی است که محصول این نگاه در خطه خراسان رضوی به لحاظ پیشینه غنی تاریخی و تمدنی، بسیار محسوس و چشمگیر بوده است.منبع