رشد ۱۶۵ درصدی اعتبارات زیرساختی حوزه گردشگریبه گزارش ایرنا از معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ احمد تجری با بیان این خبر گفت: ابلاغ اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای  طرح‌ها و پروژه‌های زیرساخت گردشگری در سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل، از نرخ رشد۱۶۵درصدی برخوردار شده است.

وی افزود: مجموع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در قالب برنامه سیاستگذاری، راهبری و توسعه صنعت گردشگری قانون بودجه ۱۴۰۱ لحاظ و برای اولین بار با این عنوان معرفی شده است.

در سال جاری این اعتبارات از رشد تخصیص بیش از دو برابری نسبت به سال ۱۴۰۰ برخوردار می‌شود که برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز در مناطق و محورهای گردشگری، روستاهای هدف و مناطق نمونه گردشگری، اردوگاه‌ها و مجتمع‌های گردشگری و ساماندهی سواحل جنوب و شمال کشور با هماهنگی و در تعامل با ادارات کل استانی به پروژه‌های دارای اولویت زیرساختی تخصیص می‌یابد.

مدیرکل سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و مناطق نمونه گردشگری ادامه داد: با توجه به این که گردشگری مجموعه و نظامی از عناصر به هم پیوسته به شمار می‌آید که در تمامی مراحل با هم در تعامل هستند، از این رو تامین زیرساخت‌های اولیه از نقشی حیاتی در فرآیند گردشگری و توسعه آن برخوردار است که منجر به  رشد فرابخشی در جامعه میزبان شده و میزان رضایت از زندگی مردم بومی را افزایش می‌دهد. بنابراین وجود زیرساخت‌های مناسب به همراه جاذبه‌ها می‌توانند باعث رونق گردشگری در مناطق مختلف شوند.منبع