راه‌اندازی میز گردشگری عشایری در معاونت وزارت میراث فرهنگی

ضرغامی در ادامه گفت: از اعتبارات ملی و استانی و اعتبارات سفر ریاست جمهوری به لرستان که ده میلیارد تومان بوده برای تملک بناهای تاریخی استفاده خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: از مجموع ده میلیارد تومان اعتبار مصوب سفر ریاست جمهوری به لرستان که برای پروژه‌های مختلف استان در نظر گرفته شده؛ تاکنون شش میلیارد تومان آن محقق شده است.

وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: در بروجرد هم نمونه‌هایی دیدیم که افرادی در حوزه  کوچ عشایر کار کردند و  مناطقی که کوچ عشایر دوره‌ای ثابت دارند در اولویت داریم تا بتوانیم برای آنها برنامه‌ریزی کنیم.

وزیر میراث فرهنگی افزود: برای تملک دو بنا در بروجرد تلاش این است که با یک فرآیندی بتوانیم این بناها را تملک کنیم.

عزت ضرغامی امروز نهم دی ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مناطقی که کوچ عشایر دوره‌ای ثابت دارند جزو اولویت‌های ماست.

انتهای پیاممنبع

ایسنا/لرستان وزیر میراث فرهنگی از راه‌اندازی میز گردشگری عشایری در معاونت وزارت میراث فرهنگی خبر داد.

وی اضافه کرد: میز گردشگری عشایری در معاونت وزارت میراث فرهنگی راه‌اندازی شده و حوزه وسیعی به لحاظ انتقال فرهنگ و جذابیت‌های گردشگری دارد.