راه‌اندازی خط دریایی بین آبادان و بندر سیبه عراق در حال پیگیری است




آبادان – ایرنا – مدیرکل بنادر و دریانوردی آبادان گفت: راه اندازی خط دریایی بین آبادان و بندر سیبه عراق به مدت زمان هفت دقیقه سفر دریایی در حال پیگیری و انجام است.



منبع