رئیس پژوهشکده ایرانشناسی: بازگشت به گذشته تاریخی به معنای ماندن در آن نیست
تهران-ایرنا- رئیس پژوهشکده ایرانشناسی گفت: بازگشت به گذشته تاریخی و بررسی آن به معنای ماندن در آن نیست بلکه گذشته را می‌شناسیم تا بتوانیم بهتر به سوی آینده حرکت کنیم.منبع