دیدنی‌های کهن‌شهر نیشابور، شنیدن کی بود مانند دیدن


مشهد- ایرنا- شهر تاریخی نیشابور به عنوان شهری کهن در دل سرزمین پهناور و تاریخی خراسان، همچون نگینی درخشنده از جاذبه های فراوانی برای گردشگران داخلی و خارجی برخوردار است و در طول تاریخ تا به امروز، مهد بسیاری از دانشمندان، شاعران، عارفان و بزرگان بوده که آنرا به نماد تاریخ و فرهنگ ایران تبدیل کرده است.منبع