دیدار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با رییس آکادمی علوم تاجیکستان
تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در دیدار با رییس آکادمی علوم تاجیکستان راه های گسترش و تعمیق روابط بین دو طرف را بررسی کردند.منبع