دیدار از انجمن قاتلین


تهران- ایرنا- یک جهانگرد اهل «کُروات» در سفر خود به ایران، روایتی را از سفر به الموت نقل می کند که در پی می آید.منبع