دو اثر تاریخی غارت‌شده به نپال بازگردانده شدند

مجسمه چوبی در سال ۱۹۹۱ به مجموعه «موزه هنر متروپولیتن» راه یافته است و تصویر آن در کتاب «آثار تاریخی چوبی نپال»  نوشته «مری اسلوسر» منتشر شد. با انتشار این کتاب در سال ۲۰۱۰ مشخص شد این اثر تاریخی به صومعه‌ای واقع در «کاتماندو» تعلق داشته است و زمانی بخشی از مجسمه بزرگتری بوده که درحال حاضر در این صومعه وجود دارد.

به گفته مسوولان «موزه هنر متروپولیتن» این دو اثر تاریخی به عنوان هدیه به این موزه اهدا شده بودند و این آثار در نتیجه بررسی‌ مجموعه این موزه به «نپال» بازگردانده شده‌اند.

مجسمه سنگی که یکی از ایزدان هندو را به تصویر می‌کشد نیز در سال ۱۹۹۵ به «موزه هنر متروپولیتن» اهدا شده است. تصویر این مجسمه نیز در همان سال در کتابی منتشر شد که توسط یک محقق نپالی گردآوردی شده بود. این مجسمه سنگی نیز زمانی به یک معبد در نپال تعلق داشت و توسط یک مجموعه‌دار به «متروپولین» اهدا شده بود.

انتظار می‌رود این دو اثر تاریخی در «موزه ملی نپال» واقع در «کاتماندو» به نمایش گذاشته شوند.

انتهای پیاممنبع به گزارش ایسنا و به نقل از آرت‌نیوزپیپر، مسوولان «موزه هنر متروپولیتن» که در نیویورک واقع شده است، در هفته جاری دو مجسمه تاریخی از جمله یک مجسمه قرن سیزدهمی چوبی و یک مجسمه سنگی قرن دهمی را به دولت «نپال» تحویل دادند.

مسوولان موزه هنر «متروپولیتن» دو اثر تاریخی که از نپال غارت‌شده‌اند را به این کشور بازگرداندند.