دولمن‌ها دالانی به تاریکی تاریخ


اردبیل – ایرنا – دولمن‌ها یا میز سنگ‌ها به عنوان آثار باستانی عصر آهن و هزاره‌های قبل از میلاد، در گذار روزگاران از دستبرد حوادث و تغییرات اقلیمی مصون نمانده‌اند و افشای اسرار آنها نیازمند اختصاص اعتبار مالی برای حفاری‌ها و کاوش‌های علمی است.منبع