دولت اهتمام ویژه برای تقویت حوزه گردشگری دارد/ گردشگری داخلی مولفه‌ اصلی قرارگاه نشاط اجتماعی
تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه دولت اهتمام ویژه برای هرگونه کمک برای تقویت حوزه گردشگری دارد، تصریح کرد: تقویت گردشگری داخلی یکی از مولفه‌های اصلی قرارگاه نشاط اجتماعی است که با همکاری وزارت میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و سایر دستگاه‌های مرتبط به سرانجام رسید. منبع