دست پُر مازندران در توسعه «گردشگری سلامت»


ساری – ایرنا – گردشگردی سلامت که همواره مسوولان ارشد مازندران از آن به عنوان مهم‌ترین راهبرد سالجاری نام می برند اکنون بر روی ریل توسعه قرار گرفته و داده ها در این زمینه بیانگر برداشتن گام های اساسی در این بخش است.منبع