دستگاه‌ها در تحول حوزه صنایع‌دستی سهیم باشند
تهران- ایرنا- معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، نوآوری در همه بخش‌های صنایع‌دستی را برای جهانی شدن ضروری دانست، گفت: همه دستگاه‌های مرتبط باید برای تحول و جهش فوق‌العاده در حوزه صنایع‌دستی سهیم باشند و نقش‌های مهم ایفا کنند. منبع