دریافت کارت سبز عضویت ژئوپارک قشم در شبکه جهانی ژئوپارک‌های یونسکو

بنابراین گزارش، شورای عالی ژئوپارک های یونسکو از ۱۲ عضو متخصص تشکیل شده و  مدیر ژئوپارک جهانی قشم به عنوان تنها عضو غرب آسیا و خاورمیانه در این شورا حضور دارد.

ایسنا/هرمزگان رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از دریافت کارت سبز و تمدید عضویت ژئوپارک قشم در شبکه جهانی ژئوپارک های یونسکو به مدت چهار سال خبر داد.

به گفته فتح الهی، ژئوپارک جهانی قشم با جلب نظر ارزیابان یونسکو، به عنوان نمونه ژئوپارک موفق در دنیا نیز معرفی شده تا سایر کشورها نیز از دانش و تجربیات این میراث گرانبها برای توسعه ژئوپارک ها استفاده کنند.

وی ادامه داد: ژئوپارک های جهان هر ۴ سال مورد ارزیابی کارشناسان یونسکو قرار می گیرند و در صورت تایید موفق به دریافت کارت سبز و تمدید عضویت به مدت ۴ سال می شوند و در غیر اینصورت با کارت زرد یا قرمز که به معنی تعلیق و لغو عضویت می باشد، روبرو می شوند.

انتهای پیاممنبع

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، ضمن تبریک دریافت کارت سبز ژئوپارک قشم به همه قشموندان و هموطنان، افزود: این موفقیت حاصل تلاش شبانه روزی تمام افرادی است که در حفاظت از این میراث ثبت شده جهانی، کوشیده اند.

فتح الهی تصریح کرد: معیارها و استانداردهای شبکه جهانی ژئوپارک ها برای اعطای کارت سبز، بسیار علمی، سخت گیرانه و دقیق است و خوشبختانه اقدامات مثبت همکاران ما در مدیریت ژئوپارک و مشارکت فعال جامعه محلی و دوستداران محیط زیست موجب شد، ژئوپارک جهانی قشم به این معیارها دست پیدا کند.

افشار فتح الهی در تشریح این خبر، گفت: در جلسه شورای عالی ژئوپارک های یونسکو، ژئوپارک قشم با اکثریت قاطع آرا موفق به دریافت کارت سبز و تمدید عضویت شد.