درهای جنوبی عمارت بادگیر کاخ گلستان بازگشایی شد


تهران- ایرنا- مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: برای تسهیل مسیر گردشگران نوروزی و بازدید از نمایشگاه صنایع‌دستی درهای جنوبی عمارت بادگیر بازگشایی شد.منبع