درباره ۲ کاروانسرای ثبت جهانی کرمان
کرمان – ایرنا – استان کرمان دارای کاروانسراهای زیبا و ارزشمندی است که هر کدام از جاذبه‌های میراث فرهنگی و گردشگری این دیار محسوب می‌شوند و طی روزهای اخیر با تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو ۲ نشان ثبت جهانی بر سر در ۲ کاروانسرای گنجعلی‌خان شهر کرمان و چاه‌کوران شهرستان راور نصب شده است.منبع