داوران بخش های سینمایی و تلویزیونی نخستین جشنواره ملی میراث‌فرهنگی معرفی شدند
تهران-ایرنا-  علی دارابی قائم مقام وزیر میراث‌فرهنگی در احکام جداگانه داوران بخش های سینمایی، فیلم بلند تلویزیونی و گزارش تلویزیونی نخستین «جشنواره ملی تولیدات چند رسانه ای میراث فرهنگی» معرفی کرد.منبع