داوران بخش‌ مستند و سینمایی جشنواره ملی میراث فرهنگی معرفی شدند
تهران – ایرنا – داوران بخش مستند بلند و سینمایی و مستند نیمه‌بلند «نخستین جشنواره ملی تولیدات چند رسانه‌ای میراث فرهنگی» معرفی شدند.منبع