دانشجوی دانشگاه تهران عضو مجمع برترین مخترعین جهان شد


تهران- ایرنا – دانشجوی دکتری تخصصی گردشگری دانشگاه تهران با ثبت ایده «احسان؛ گردشگر خلاق هوشمند» در فدراسیون مجمع جهانی برترین مخترعین جهان IFIA به عضویت این مجمع درآمد.منبع