خانه تاریخی زایر در شوشتر مرمت و ثبت ملی می‌شود

بنابر اعلام میراث فرهنگی شوشتر، پرونده این بنای تاریخی تکمیل و ارسال شده و در آینده نزدیک در فهرست آثار ملی ثبت خواهد شد.

انتهای پیاممنبع

مالک این بنای تاریخی هم‌اکنون در خارج از کشور اقامت دارد و هزینه مرمت این بنای تاریخی را به صورت مستمر ارسال می‌کند.

خانه تاریخی زایر با مالکیت آقای کیارش از بناهای دوره قاجار است. این خانه در یک محله قدیمی در شهرستان شوشتر واقع شده است.

شوادان که یکی از عناصر اصلی معماری شهرستان شوشتر برای فرار از گرما کاربرد داشته در این خانه نیز وجود دارد و این خانه تاریخی با معماری زیبا و فوق‌العاده‌ای که دارد هر بیننده‌ای با دیدن آن زبان به تحسین باز می‌کند. این بنای تاریخی ارزشمند به زودی به عنوان یکی از ظرفیت‌های اقامت گردشگران در شهرستان شوشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، مرمت تزیینات خوون‌چینی این بنای تاریخی که دچار فرسودگی مصالح شده با نظارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شوشتر انجام خواهد شد.

ایسنا/خوزستان مرمت خانه تاریخی زایر از محل اعتبارات شخصی و توسط مالک آغاز شد.