خانه‌مسافرهای مشهد؛ نقش پررنگ در اقامت و ضرورت ساماندهی
مشهد- ایرنا- خانه‌مسافرهای مشهد، سهم عمده‌ای در پذیرش مسافران و زائران این کلانشهر زیارتی دارند که ساماندهی این واحدها نیز سالهاست در حال انجام است اما سرعت رشد شمار منازل شخصی زائرپذیر، باتوجه به نیاز مسافران و از سویی جاذبه اقامتی آنها، تقویت‌ روند ساماندهی این اماکن را ضروری کرده است.منبع