حمام تاریخی برزُک چشم انتظار مرمتحمام تاریخی برزُک مربوط به دوره صفویه، توسط فردی به‌نام سیدحسن کاشانی احداث شده ‌است. وی برای گودبرداری این حمام، ۱۰ متر زمین را حفر و این کار یک سال به طول انجامیده و بعد از ۷ سال ساخت حمام به پایان رسیده‌ است. در ساخت این حمام از ستون‌های سنگی تراشیده شده یکپارچه استفاده شده و برای برپا کردن ستون‌ها و محکم‌کاری پایه‌ها از سرب و ساروج استفاده شده است. حمام دارای دو خزینه، دو حوضچه به‌نام استک و دو تخته سنگ برای نماز خواندن است. در حال حاضر مرمت این حمام به‌صورت نیمه‌کاره رها شده‌ و چشم انتظار پرداخت اعتبارات از سوی ارگان‌های مرتبط است.  این اثر تاریخی در تاریخ ۲۴ / ۸ / ۸۵ به شماره ۱۶۲۱۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌ است.منبع