حفاری مترو علت خشک شدن چشمه علی نیست/ TBM دوسال پیش از محدوده چشمه عبور کرده

هیدارن ادامه داد: بررسی کلان وضعیت آب زیرزمینی در منطقه نشان می‌دهد که تراز آب زیرزمینی در محدوده آبخوان به طور کلی در حال افت بوده و بر اساس آمار بلندمدت، سالانه در حدود ۵۰ سانتی‌متر کاهش می‌یابد و  طی ۶ سال گذشته در اثر افت آبخوان اصلی ناشی از کاهش میزان بارندگی ها ، حدود ۳ متر تراز آب زیرزمینی کاهش یافته و همین مسئله نیز منجر به کاهش آبدهی منابع آبی شامل چشمه‌ها، چاه‌ها و قنوات شده است.

به گفته وی، شاهد افت تراز آب در منطقه، پیزومترهای دولت آباد (در شمال محدوده) و امین آباد (در جنوب محدوده) است و در میان عوامل موثر بر تراز آب زیرزمینی، وضعیت بارندگی نیز بسیار حائز اهمیت است که در سال آبی حاضر و نیز دو سال گذشته، مقدار آن از متوسط بارندگی دراز مدت کمتر بوده و همین مسئله تاثیر قابل توجهی بر تمامی منابع آبی منطقه داشته است.

انتهای پیاممنبع

هیدارن ادامه داد: هم اکنون نیز ماشین حفار در بخش آبرفتی پایین دست در حدود ۵ کیلومتر پایین‌تر از موقعیت چشمه علی و در منطقه غیر اشباع (بالاتر از تراز آب زیرزمینی) در حال حفاری بوده و لذا در محدوده حفاری، آبی وارد تونل نمی‌شود. 

حمید هیدارن در گفت وگو با ایسنا، در مورد وضعیت کاهش تراز آب چشمه علی شهرری و نقش حفاری های مترو در این اتفاق گفت: چشمه علی میراث گران‌بهای محدوده شهر ری است که تلاش همه‌جانبه‌ای بر حفظ و حراست از آن می‌شود؛ اما متاسفانه طی سال‌های اخیر با کاهش بارندگی‌ها و همچنین مدیریت نامناسب منابع آبی، دِبی آب این چشمه گرانبها کاهش یافته و در مقاطعی نیز خشک شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت متروی تهران تأکید کرد: در بررسی‌های به‌ عمل‌ آمده طی دوره قبلی، ساخت ایستگاه متروی چشمه علی با انجام آزمون‌های پمپاژ و محاسبات مخروط افت، مشخص شده است زمانی که تراز آب زیرزمینی در محدوده ایستگاه به زیر ۱۰۶۴ متر برسد، احتمال خشک شدن چشمه علی وجود خواهد داشت؛ این در حالی است که اکنون تراز آب در محدوده ایستگاه ۱۰۶۸ (چهار متر بالاتر از تراز خطر) است، اما دبی آب چشمه تقریبا به صفر رسیده و بنابراین علت خشک شدن چشمه را باید در عواملی غیر از احداث مترو جستجو کرد. 

مدیر روابط عمومی شرکت متروی تهران، حفاری توسعه جنوبی خط ۶ مترو را در خشک شدن چشمه علی بی ارتباط دانست و گفت: ماشین حفار تونل (TBM) در پروژه توسعه جنوبی خط ۶ بیش از ۲ سال قبل از محدوده چشمه علی عبور کرده است.

وی با بیان اینکه در رابطه با وضعیت نامطلوب اخیر جریان آب چشمه علی، برخی ها به اشتباه احداث خط ۶ مترو را عامل این موضوع دانسته‌اند، افزود: در این خصوص باید بگویم که ماشین حفار تونل (TBM) در پروژه توسعه جنوبی خط ۶ مترو بیش از ۲ سال قبل از محدوده چشمه علی عبور کرده و بنابراین تونل اصلی مترو مدت‌ها پیش به‌ طور کامل ساخته شده است.