حذف قانون پیمان سپاری ارزی، صادرات صنایع دستی را تسهیل می‌کند
اصفهان_ ایرنا_ معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان گفت: اجرای قانون پیمان سپاری ارزی هیچ توجیهی برای صادرات صنایع دستی ندارد و در صورت حذف آن در مجلس شورای اسلامی، یک مرحله سخت از پیش پای هنرمندان این عرصه برداشته می‌شود.منبع