حاشیه مستطیل سبز در بازار قطر ٢٠٢٢؛ کَل‌کَل، کوچک و لاکچری+ فیلم


دوحه- ایرنا- کشور قطر به عنوان کوچکترین میزبان جام جهانی در زمان برگزاری این رویداد ورزشی از فرهنگ و سنت خود نیز غافل نشده است.منبع