جوانان با شناخت میراث زنده بشری از خطر بی‌هویتی در امان می‌شوند
تهران- ایرنا- رئیس مرکز مطالعات آمریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران گفت: رویکرد ما به میراث فرهنگی نباید فقط بنا، ساختمان و دستاوردهای مادیِ تمدن و زندگی بشر باشد. جوانان ما باید میراث زنده بشری را بشناسند تا از خطر بی‌هویتی در امان بمانند.منبع