جشن شادمانه گردشگری در مازندران با آغاز فعالیت اتوبوس‌دریایی
نوشهر- ایرنا- یکی از اولویت‌های مهم دولت جهادی سیزدهم پس از آزادسازی سواحل خزر، بسترسازی برای رونق گردشگری دریایی در شمال کشور بوده است که چراغ این گردشگری با به آب انداختن نخستین اتوبوس دریایی مازندران در سواحل نوشهر روشن شده است.منبع