جشنواره سراسری اقوام ایران زمین در لرستان همگرایی ملی را به دنبال دارد

جعفری تصریح کرد: برگزاری جشنواره در لرستان علاوه بر همگرایی ملی در استان، می‌تواند باعث درآمدزایی و رونق اقتصادی در زمینه‌هایی مختلف این دیار باشد.

این مسئول اضافه کرد: قطعا برگزاری  جشنواره‌ سراسری اقوام ایران زمین در لرستان می‌تواند در تبادل فرهنگ اقوام کشورمان نقش بسزایی داشته باشد.

ایسنا/لرستان رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: جشنواره سراسری اقوام ایران زمین در استان علاوه بر همگرایی ملی، می‌تواند باعث درآمدزایی و رونق اقتصادی در زمینه‌هایی مختلف این دیار باشد.

وی ادامه داد: از این‌رو باید سازوکاری را فراهم آوریم تا پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی استانمان را بیشتر و بهتر معرفی کنیم.

محمدرضا جعفری با اشاره به سومین جشنواره سراسری «اقوام ایران‌زمین» که توسط جهاد دانشگاهی لرستان و با مشارکت دانشگاه لرستان برگزار می‌شود،در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کشور در حوزه فرهنگی و اجتماعی بسیار غنی است و لرستان هم از این قضیه مستثنی نیست.

انتهای پیاممنبع

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: استفاده از ظرفیت‌های موجود به خصوص فرهنگ غنی و آئین‌های سنتی و آداب و رسوم استان در حوزه‌های مختلف، می‌تواند در این جشنواره نمود پیدا کند.