جشنواره زرشک قابلیت ثبت در تقویم رویدادهای ملی را دارد


بیرجند – ایرنا ‌- معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: برگزاری جشنواره ملی زرشک در فصل برداشت این محصول اقدامی ارزشمند و قابل توجه است که قابلیت ثبت در تقویم رویدادهای ملی را نیز دارد.منبع