جزیره آکواریومی خلیج فارس میزبان گردشگران شد


بندرعباس – ایرنا – جزیره آکواریومی بوموسی با ساحل صخره‌ای و شیشه‌ای خود در قلب خلیج فارس که پس از سال‌ها انتظار برای حضور گردشگران می‌کشید؛ در نهایت میزبان گردشگرانی از استان‌های مختلف کشور شد.منبع