ثبت ملی ۵ تابلوی نقاشی در شیراز

سید مجتبی علوی اردکانی افزود: طی نامه‌ای از سوی وزارت میراث فرهنگی، ثبت ۵ اثر منقول فرهنگی تاریخی شهر شیراز به استاندار فارس اعلام شده است.

عضو شورای فرهنگی استانداری فارس خاطرنشان کرد که برابر قانون همچنین هرگونه دخل و تصرف یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آثار ثبت شده شود، جرم بوده و مجازات قانونی به دنبال دارد.

انتهای پیاممنبع

علوی اردکانی گفت: این آثار شامل تابلوی نقاشی مجلس فروش حضرت یوسف، تابلو مجلس شورای کریمخان زند، تابلو نقاشی جنگ چالدران، تابلو نقاشی شیخ صنعان و دختر ترسا و تابلوی نقاشی دیدار یوسف و زلیخا، است.

ایسنا/فارس مدیرکل فرهنگی معاونت امور زائرین و گردشگری استانداری فارس اعلام کرد که ۵ اثر منقول فرهنگی تاریخی شهر شیراز(تابلو نقاشی) در فهرست آثار ملی ثبت شد.

به گزارش ایسنا به نقل از استانداری فارس، علوی گفت: این آثار همگی در موزه پارس شیراز قرار دارد و براساس قانون تحت حفاظت و نظارت میراث فرهنگی فارس قرار خواهد گرفت.