ثبت بیش از ۶ هزار نیاز در سامانه «نان»

به گفته وی، طرح گرنت فناوری برای یارانه تجاری سازی هم به این سامانه متصل شده و قابلیت مستندسازی دارد.

رضایی‌فر، مجموعه‌های دیگر یعنی سامانه‌های شبکه فناوری و شبکه دانشمندان ایرانی (دانا) را از جمله سامانه‌هایی برشمرد که به تدریج راه افتاده و به سامانه «نان» اضافه‌ می‌شوند.

به گزارش ایسنا دکتر امید رضایی‌فر در نشست خبری امروز به مناسبت یک سالگی ایجاد معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم در روز ۶ آذر ماه سال گذشته، با ارائه گزارشی از سامانه «نان» گفت: راه اندازی سامانه «نان» یکی از ۵ هدف اصلی معاونت فناوری و نوآوری بود که با تجمیع سامانه‌های مشابه دیگر، نیازها و تقاضاهای فناورانه را به روندی دو طرفه در پنجره‌ای واحد تبدیل کرد.

انتهای پیاممنبع

وی ادامه داد: سامانه «نان» غیر از اتصال نیازها به ایده‌ها، زمینه را برای انجام دیگر فعالیت‌های فناورانه معاونت‌ فناوری و نوآوری مانند رویداد تانا (طرح توسعه زیست بوم فناوری و نوآوری) فراهم می کند.

وی گفت: غیر از دانشگاه‌ها که کارگزار ثبت ایده هستند، مراکز صنعتی بزرگ نیز مانند واحدهای وابسته به وزارت صمت یا وزارت نفت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کارگزاری دارند و می‌توانند ایده یا نیاز ثبت کنند.

رضایی‌فر ادامه داد: هماهنگی‌هایی با دستگاه های اجرایی برای بهبود عملکرد این سامانه صورت گرفته و از زمان رونمایی آزمایشی آن در اردیبهشت گذشته تاکنون ۶ هزار و ۱۲۹ نیاز و ۵۲۶ ایده در آن ثبت شده است. همه ایده های ثبت شده بر اساس نیازهاست و ایده ای تاکنون به صورت مستقل در این سامانه ثبت نشده است.

رضایی‌فر تاکید کرد: وزارت نفت و مجموعه‌های وابسته به آن فعال‌ترین مجموعه در ثبت نیازها در سامانه «نان» بوده‌اند و ۱۳۹ نیاز فناورانه را ثبت کرده‌اند.

رئیس دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم از ثبت ۶ هزار و ۱۲۹ نیاز و ۵۲۶ ایده در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها یا «نان» خبر داد.