تکلیف بیمه شخص ثالث زائرین اربعین چه می‌شود؟

انتهای پیام منبع

مهدی قمصریان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر  تردد از مرزها با خودروهای شخصی برای شرکت در راهپیمایی اربعین منتفی است اما اگر تردد توسط خودروهای شخصی انجام شود و یا برای خودروهای باربری، اتوبوس‌ها و … از آنجا که بیمه‌نامه شخص ثالث فقط در مرزهای ایران اعتبار دارد؛ صاحبان این خودروها باید از شرکتی که بیمه دریافت کرده‌اند، الحاقیه بیمه‌نامه شخص ثالث بگیرند.  

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با بیان اینکه در حال حاضر تردد از مرزها برای خودروهای شخصی منتفی است، توضیحاتی درباره بیمه شخص ثالث زائرین اربعین ارائه کرد.

وی افزود: با بخشنامه بیمه مرکزی در هفته‌های گذشته، افراد می‌توانند الحاقیه بیمه شخص ثالث را از شرکت‌های بیمه با ۸۰ درصد تخفیف دریافت کنند. 

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی تاکید کرد: بنابراین، زائرین اربعین برای پوشش بیمه شخص ثالث در عراق باید از شرکت‌های بیمه الحاقیه دریافت کنند.