تپه باستانی در لرستان را دانشجویان کاوش کردند

انتهای پیاممنبع

بهرامی اظهار کرد: وضعیت گستره عرصه تپه قلازکه در جهات شرق و شمال در فصل دوم و با درس عملی کاوش ورودی‌های ۱۳۹۹ کارشناسی دانشگاه لرستان تکمیل خواهد شد.

کاوش گمانه‌زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم «تپه قِلا زکه» شهرستان خرم‌آباد، با حضور دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ دانشگاه لرستان انجام شد.

سرپرست هیأت باستان‌شناسی تپه قِلا زکه گفت: در جهت جنوب، گمانه‌های شماره ۵ و ۶ در شیب انتهایی تپه ایجاد شدند که هر دو گمانه با برخورد با لایه‌های فرهنگی دوره نوسنگی پایان یافتند و گمانه‌های شماره ۷ و ۸ با فاصله‌ای حدود ۲۰ متری در میان زمین‌های کشاورزی ایجاد شدند که هر دو گمانه با رسیدن به خاک بکر در عمق حدود ۱/۳۰ متری پایان یافت و مشخص شد که گستره تپه در این جهت بیشتر از عرصه ظاهری است.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط‌ عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، محمد بهرامی ـ سرپرست هیأت باستان‌شناسی تپه قِلا زکه ـ در این‌باره توضیح داد: بر اساس تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی باستان‌شناسی میان پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و دانشگاه لرستان، کاوش گمانه‌زنی به منظور تعین عرصه و پیشنهاد حریم «تپه قِلا زکه» شهرستان خرم‌آباد، با حضور دانشجویان ورودی ۱۳۹۸ دانشگاه لرستان انجام شد. در طول کاوش هشت گمانه به ابعاد یک در ‌یک‌ونیم متر ایجاد شد که وضعیت گستره تپه را در جهات غرب، جنوب و تا حدودی شمال مشخص کرد. در شمال تپه و در فضایی که در گذشته برای گورستان روستا تسطیح شده بود گمانه شماره ۱ حفر و با برخورد به لایه‌های بر جای مانده باستان‌شناختی مربوط به دوره مس‌وسنگ، کاوش در آن متوقف شد.

او اضافه کرد: بر اساس نتایج، سه گمانه حفر شده در جهت غرب (گمانه‌های شماره ۴ و ۲)، هیچ‌کدام از آن‌ها به لایه‌های فرهنگی برخورد نکرد و با رسیدن به خاک بکر، مشخص شد که گستره عرصه تپه در این جهت، همان برجستگی موجود است.